Hvordan afregnes moms?

  I Danmark skal der betales moms med et gebyr på 25% af varens værdi. Moms tillægges varens pris, men det kan dog til tider være besværligt at overskue hvordan og hvornår momsen skal afregnes. Der skelnes blandt andet mellem kvartalvis afregning og månedsvis afregning, som afhænger af virksomhedens afsætning. …

Continue reading

Få hjælp fra en ekstern personaleafdeling

En personaleafdeling er til stor gavn for alt personale i en virksomhed. Desværre er det ikke alle virksomheder, som har ressourcer til at oprette sin egen personaleafdeling til at tage hånd om virksomhedens personale. Hvad sørger en personaleafdeling for? En personaleafdeling er ansvarlig for at skabe gode arbejdsvilkår for virksomhedens …

Continue reading

Tandpleje gennem tiden

Ifølge historiske kilder startede de første tandlæger med at bore i tænder for over 9000 år siden. Det var uden tvivl primitivt dengang, men tandplejen såvel som alle andre sundhedsydelser har udviklet sig meget gennem tiden. Med større viden om mennesket og hygiejne er det muligt at forebygge og undgå …

Continue reading